Odkazy

Teď nás můžete najít na 

www.lekari-online.cz

 

Pokud jste byli s námi spokojeni budeme rádi, když nám napíšete doporučení! 

 

Ikonky webu

www.eft-brno.cz - EFT terapie, semináře, kurzy, bezplatná poradna, autopatie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, energetická psychologie

www.eft-brno.cz - EFT terapie, semináře, kurzy, bezplatná poradna, autopatie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, energetická psychologie

 

NLP (neurolingvistické programování) - je revoluční přístup k psychoterapii.

Je založeno na vztahu mezi vzorci chování a vzorci myšlení. Je to fascinující technika, která neuvěřitelně snadno a efektivně mění lidské životy.

 

NLP můžeme dělit na tři části.

 

Neuro – se vztahuje k neurologickým pochodům vidění, slyšení, vnímání, cítění a chuti, které tvoří základní kameny zkušeností. Neuro označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly.

 

Lingvistické  - označuje řeč a způsoby, jakým užíváme jazyk při komunikaci.

 

Programování  - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení vnímané situace.

 

Metoda NLP vychází tedy z toho, že většina problémů v životě pochází z modelů chování, které si ukládáme v mysli a pokud pochopíme určité obecné principy, na kterých funguje lidské vědomí, dá nám to nesmírně účinný nástroj k tomu, abychom v krátkém čase docílili trvalých změn a dokázali změnit mentální a emoční vzorce chování klienta.

 

NLP

  -  pomáhá odhalit nefunkční nebo destruktivní strategií našeho myšlení a jednání

  -  přispívá k nalezení skrytých souvislostí, významů a motivace našeho chování

  -  pomáhá rozšířit možnost volby

  -  umožňuje změnit naše myšlení a jednání na efektivnější a úspěšnější

  -  pomáhá zlepšit osobní i profesní život

 

Ve své praxe pro dosažení nejlepšího výsledku kombinujeme metody NLP a EFT.

 

Vizualizace je metoda, kterou vyučovali po staletí všichni věhlasní učitelé, a kterou učí významní učitelé dodnes. Vizualizace má takovou moc proto, že vytváříte-li v mysli obrazy o sobě se vším tím, po čem toužíte, generujete myšlenky a pocity, že už jste to získali.

Je to technika, která zapojuje představivost a pomáhá tak lidem, aby se vyrovnali se stresovými situacemi, naplňovali svůj potenciál a využili léčivé procesy těla samotného.

Tuto techniku podle potřeby používám během EFT terapie. Pomáhá dosáhnout změn v životě. Vytváříte ve své mysli obrazy, které působí příznivě na proces uzdravování, ale i na podporu dalších cílů, kterých chcete dosáhnout. 

Když si něco vizualizujete, pak to materializujete.

 

Hypnóza je stav hluboké relaxace a zostřeného vědomí, je to léčba vycházející z možnosti ovlivnění hlubších úrovní vědomí.  Využívá stavu, který je na pomezí bdění a spánku a tento stav zvyšuje schopnost člověka absolutně se soustředit, protože myšlenkové procesy krátkodobě zastaveny. Hypnotický polospánek je stav „soustředěné mysli", při kterém nejste ani plně při vědomí, ani úplně nespíte. V hypnóze dovolíme své vnitřní mysli uskutečnit změny. Naše podvědomí se otevírá a přijímá pomocné a prospěšné sugesce. Podvědomá mysl nedokáže rozlišit skutečnost a fikci, proto nemá pochybnosti a nekritizuje. Tak nám nic nebrání své podvědomí doslova naprogramovat. Můžeme dokázat všechno, co chceme.

Hypnóza nemá nic společného s magií či nějakými nadpřirozenými procesy.

Hypnózu charakterizují tyto znaky:

-  zvyšuje se pozornost vůči zadávané sugesci;

-  zvyšuje motivace;

-  klient slyší každé slovo;

-  je snížena jeho kritičnost;

-  jeho vědomí je zúžené, ale bdělé;

-  orientace v čase a prostoru zůstává zachována;

-  pacient si na prožitky z hypnózy pamatuje

-  hypnotizovaný reaguje na oslovení

 

K čemu je dobrá hypnoterapie?

Hypnózy lze použít, pokud se potřebujeme naučit relaxovat, odstranit stres, jako pomocnou léčbu k překonání závislostí (zvlášť perfektní výsledky při kombinace s EFT a NLP), fobií, strachů a úzkostí, pomáhá zbavit se zlozvyků, nadváhy, anorexie, sexuálních problémů. Schopnost být hypnotizován a přijímat sugesce - sugestibilita je u každého člověka odlišná. Opakováním se zlepšuje. V transu se člověk stává méně kritickým a nemá pochybnosti, což zjednodušuje přijetí sugescí.

Opakování sugescí během každého z několika sezení navozuje změny, které se stávají trvalými.

 

Osobní konzultace je individuální, zaměřená na potřeby a problémy klienta.

 

Každý z nás nastřádal za život určitá zranění a bolesti, která si neseme s sebou.

Uvolněním emoční bolesti můžeme tato zranění transformovat na zkušenost, která už nás nebude v žádném ohledu svazovat.

V neposlední řadě získáme i jiný pohled na sebe, staneme se vnitřně klidnější a spokojenější.

 

Pokud jste se dostali do některé z následujících situací, nebo jím podobných, a chcete s tím něco dělat, pak jste tady správně!

 

  

  -  Cítíte se zbyteční, frustrovaní

  -  Ztratili jste zájem o budoucnost, už vás na tomto světě nic netěší

  -  Nemáte rádi sami sebe, nemáte rádi své tělo a nejste si jisti svým vzhledem.

  -  Máte strach z čehokoliv, pocit viny, závist, nenávist, nedokážete říci "ne"

  -  Jste neustále ve stresu.

  -  Zažili jste v současnosti nebo v minulosti nějaké trauma. Zemřel vám někdo blízký.

  -  Trpíte různými fobiemi, nebo panickou poruchou, depresí, úzkostí

  -  Nefunguje vám vztah, trpíte porozvodovou psychickou krize.

  -   Nerozumíte si se svými dětmi. Máte problém se svými rodiči.

  -  Jste nespokojeni se svým zaměstnáním, nerozumíte si s kolegy, se šéfem. Máte strach jít do konfliktu a vyjádřit svůj názor.

  -  Stále odkládáte některé úkoly, nemůžete organizovat svůj čas.

  -  Tíží vás nějaké fyzické problémy, bolesti, nemoci, alergie, kožní problémy, nespecifické bolesti. Máte panický strach z rakoviny.

  -  Trpí vaše dítě nočními můrami a děsy.

  -  Máte finanční problémy, strach z osamění a nutnosti být soběstačná

  -  Nejste spokojeni se své sportovní a profesní výkonností.

 

Přijďte se svými problémy a my vám nabídneme nejlepší možnou metodu nebo kombinaci metod, kterými jsme schopni přijít na příčiny vašich potíží a začít je efektivně řešit.

 

Vše probíhá v příjemném prostředí, které máme k dispozici jen pro sebe.

 

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost!

Zaručujeme vám 100% diskrétnost. Všechny konzultace jsou naprosto důvěrné a žádné informace se nedostanou třetím osobám.

 

Jak konzultace probíhají?

 

V naší poradně

Přes Skype

 

Průběh osobní konzultace

 

Zhodnotíme Váš problém a určíme, s čím začneme

Pracujeme na odstraňování Vašeho problému na úrovní vědomí (logika) i podvědomí (intuice).

V případě potřeby dostanete doporučení a budete pokračovat sami doma.

 

Kolik setkání budu potřebovat?                     

                                                

Ve většině případů pocítíte změnu hned nebo do několika dnů po konzultaci.

U některých komplikovanějších případů je nutno postupně odstranit všechny aspekty problému a na to je někdy třeba více sezení.

Pokud dojde k úspěšnému odstranění všech aspektů problému, je účinek EFT trvalý!

 

Kolik to stojí a jak dlouho konzultace trvá?

 

Jedna konzultace trvá cca 60 minut (první konzultace obvykle 80 minut. Délka konzultace je minimálně 60 minut, aby bylo dosaženo maximální efektivity práce s cílem co nejmenšího počtu konzultací.

 

Cena za 60 min konzultace 400 Kč (druhá a další hodina se účtuje za každých započatých 15 minut: každé 15 min = 100,- Kč.)

 

Z čeho nemusíte mít obávy?

 

Určitě se nemusíte nijak odhalovat.

Pokud o svém problému nechcete mluvit - nemusíte (metoda EFT pracuje s vašimi emocemi).

Nepoužívají se žádné nástroje a léky

Metoda EFT nemá žádné vedlejší účinky